ACTUALITEITEN

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

29 juni 2017

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in het staatsblad gepubliceerd en zal naar verwachting over zo’n 2,5 jaar in werking treden.

De Wnra heeft veranderingen tot gevolg voor de rechtspositie van ambtenaren.

 

Alhoewel iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever ambtenaar zal blijven, zal de rechtspositie steeds meer worden ingevuld met bepalingen en/of regelingen die overeenkomen met het reguliere arbeidsrecht (WWZ).

Een ambtenaar zal niet meer eenzijdig worden aangesteld, maar met de werkgever een tweezijdige arbeidsovereenkomst aangaan.

De publiekrechtelijke rechtspositieregeling waarin de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn neergelegd, zullen vervangen gaan worden door privaatrechtelijke cao’s. Over de inhoud van die cao’s moet nog overleg gevoerd worden.

Bepalingen die speciaal voor ambtenaren gelden, blijven bestaan (zoals het afleggen van de eed/belofte en de beperking op de vrijheid van meningsuiting) en zullen worden opgenomen in een nieuwe Ambtenarenwet.

 

Voor ambtenaren zal het reguliere arbeids- en ontslagrecht gaan gelden. Dit betekent bijvoorbeeld dat ontslagprocedures niet langer door de bestuursrechter maar door de civiele rechter behandeld gaan worden.

 

De Wnra is niet op alle ambtenaren van toepassing. Uitzonderingen zijn gemaakt voor alle politie-ambtenaren, alle defensie-ambtenaren en leden van de rechtelijke macht.

 

De komende jaren zullen de ontwikkelingen goed in de gaten gehouden worden.

 

< Terug

^ Naar boven