ACTUALITEITEN

Moeder regelt smartengeld!!

11 november 2016

Op 22-jarige leeftijd vervoegt Sander (fictieve naam) zich bij ons met een letselschadezaak die op 16-jarige leeftijd zou hebben gespeeld.
Sander heeft toen een scooterongeval gehad waarbij zijn knie uit de kom is geschoten. Door de WAM-verzekeraar is ongeveer een jaar na het ongeval, in 2004, een regeling getroffen met moeder waarbij, zonder dat medische expertise had plaatsgevonden, een (schikkings)bedrag aan moeder was overgemaakt van € 2.000,--.

Moeder zou bij meerderjarigheid van Sander hem dat bedrag verstrekken.
Niets bleek minder waar. Moeder zei dat het zou zijn opgegaan aan studiekosten voor Sander.

Wij hebben de destijds gesloten overeenkomst –na onmiddellijke stuiting van de verjaring- kunnen openbreken onder meer wegens het ontbreken van de BEM-clausule*.

Sander ondervindt nog steeds hinder van zijn knie; met name bij kniebelastende activiteiten. Zeker twee maal per jaar schoot en schiet de betreffende knie “uit de kom”.

De onderhandelingen -waarbij ook de “Smartengeldgids” een rol speelde- hebben binnen een paar maanden geleid tot een vaststellingsovereenkomst waarbij aan cliënt -nu tegen echte finale kwijting- een slotuitkering werd betaald van € 22.500,--.
Uiteraard werd de vaststellingsovereenkomst vergezeld door een belastinggarantie.
Ook de buitengerechtelijke kosten werden door de verzekeraar volledig voldaan.

Voor de goede orde: het schadebedrag bestond niet alleen uit smartengeld maar ook uit de component economische kwetsbaarheid.

Naschrift
Cliënt was –mede door de snelheid van (af)handelen- content. Met zijn moeder had hij “het helemaal gehad”.

*Die clausule houdt in dat speciaal voor de schadevergoeding een bankrekening wordt geopend ten behoeve van het minderjarige slachtoffer. De schadevergoeding wordt op deze rekening voldaan, maar vanwege de clausule komt het geld pas vrij bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd.
De clausule houdt een garantie in dat de schadevergoeding ten gunste van het slachtoffer komt.
Daarnaast was destijds door partijen ten onrechte geen verzoek ingediend bij de Kantonrechter om de schadevergoeding te “accorderen” terwijl ook dit een zekerheid inbouwt ten behoeve van de minderjarige.

< Terug

^ Naar boven