Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht omvat het geheel van wetten en regels die te maken hebben met onderwijs en heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. 

Bent u werkzaam in het onderwijs? Of bent u (ouders van) leerling of student? Dan komt u dagelijks met het onderwijsrecht in aanraking. 

Steeds meer beseffen onderwijspersoneel, leerlingen en studenten zich dat zij niet alleen plichten hebben, maar ook rechten. 

Bij het streven naar nakoming van uw rechten is mr. Teklenburg u graag behulpzaam. 

Jarenlange ervaring en expertise op het gebied van het onderwijsrecht en het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht  zorgen er voor dat mr. Teklenburg u optimaal en zorgvuldig rechtsbijstand kan verlenen. 

 

Loopt u tegen problemen of geschillen aan die (o.a.) betrekking hebben op: 

- uw rechtspositie als werknemer in het onderwijs;

- schorsing en/of verwijdering als leerling/student;

- studiefinanciering;

- de veiligheid op school;

- leerplicht;

- passend onderwijs,

- of heeft u andere vragen over het onderwijsrecht?

 

Stel dan gerust vrijblijvend uw vraag tijdens het dagelijks gratis spreekuur. 

^ Naar boven