Arbeidsrecht

 

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers. Het omvat de regels over de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten, de loonbetaling, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, reorganisatie, medezeggenschap, ontslag en alle andere aspecten die op de relatie werkgever-werknemer van toepassing zijn. 

Zowel wetgeving als aanverwante regelgeving zijn steeds aan verandering onderhevig. Alhoewel arbeidsrelaties vaak redelijk probleemloos verlopen, kan het gebeuren dat u als werknemer, of u als werkgever, geconfronteerd wordt met een probleem of geschil met uw werkgever of werknemer waarvoor u zelf de oplossing niet kent of weet op welke manier de beoogde oplossing bereikt kan worden. 

 

Voor het verkrijgen van advies of het verlenen van rechtsbijstand bent u als werknemer of als werkgever bij Gersjes Advocatuur dan aan het juiste adres. 

 

Kennis en ervaring wordt aangeboden bij: 

- het opstellen van arbeidsovereenkomsten;

- ziekte/arbeidsongeschiktheid;

- re-integratie;

- loon(door-)betalingsproblematiek;

- reorganisatie;

- bedrijfsongevallen;

- beëindigingsovereenkomsten, en 

- ontslagprocedures. 

 

Wilt u een kosteloos advies tijdens het dagelijks spreekuur of een snelle en adequate second opinion?! Neem dan contact op. 

 

 

 

^ Naar boven